Gearchiveerd: Wet van Dam

Per 1 december jongstleden is de zgn. ‘Wet van Dam’ in gegaan. In grote lijnen gaat het hier over de wet- en regelgeving omtrent het stilzwijgend mogen verlengen van lidmaatschappen. Om dit administratief te ondersteunen heeft DEWI een aanpassing gedaan in haar software. Hierdoor kan per type abonnement/contract ingesteld worden hoe dit aangegaan en verlengd…